2018 a BIM éve

Hamarosan érkezik az első általános, magyar nyelvű, bárki számára elérhető BIM kézikönyv. A négykötetes sorozat első része a legfontosabb definíciók és alapelvek mellett a BIM széleskörű felhasználásának lehetőségeit és az épületek teljes életciklusában betöltött szerepét ismerteti.

Idén tavasszal jelenik meg a mindegy 80 fogalmat és 25 felhasználási lehetőséget összegyűjtő, nyilvános, nemzetközi viszonylatban is hiánypótló BIM kézikönyv első kötete, ami ingyenesen elérhető lesz a Lechner Tudásközpont weboldaláról. A BIM (Building Information Modeling), vagyis az épületinformációs modellezés az építőipari folyamatok és módszertanok új megközelítése, amit ma már épületinformációs menedzsmentként is értelmezhetünk.

„Az építési beruházás teljes életciklusára vonatkoztatható technológia egyre elterjedtebb, nem csupán a hazai építőipar szereplői, hanem a nagyközönség számára is sok lehetőséget rejt. A BIM nem csupán a tervezés-kivitelezés folyamatát könnyíti meg, hanem segítségével magasabb minőségű műszaki dokumentáció készíthető. ”– mondta el Zagorácz Márk, a Lechner Tudásközpont által szerkesztett kötet szakértője és több nagyberuházás BIM menedzsere.

„A Lechner Tudásközpont kiemelt szerepet kapott az építőipari digitalizáció fejlesztésében és a felhasználási lehetőségek mind szélesebb körű népszerűsítésében. Ezt a szerepet igyekszünk érzékenyen kezelni, a célokat nem jogszabályokkal ráerőltetni a szakmára, hanem átfogó képzések keretében megismertetni a szakmagyakorlókkal az új technológiák nyújtotta előnyöket, a nagyobb hatékonyság és a minőségibb eredmények elérése érdekében. A négykötetes BIM kézikönyv-sorozat elkészítése is ezt a célt szolgálja.” – tette hozzá a kézikönyv gondozója.

A hatékonysághoz azonban nem elegendő a technológia léte, a BIM egyre szélesebb körű használata megköveteli a pontos megfogalmazások és definíciók egységes használatát. A tavasz végén megjelenő első, szemléletformáló BIM kötet olyan alapvető tudnivalókat, kifejezéseket, definíciókat és elveket tartalmaz, mint a BIM-modellhez rendelt dimenziók (3-4-5-6-7D) értelmezése, a modellek részletességét és információtartalmát definiáló LOD (Level Of Development) szintek meghatározása, a BIM munkarészek rögzítéséhez szükséges szerződéses dokumentumok megnevezése, vagy éppen az épületelem-klasszifikációs rendszerek rövid bemutatása.

A kötet elkészítéséhez 12 nemzet – többek között ausztrál, angol és amerikai – szabványát, a hozzájuk tartozó referenciákat, ISO szabványokat, BIM tanulmányokat, internetes publikációkat és szakkönyveket tanulmányoztak a Lechner Tudásközpont 3D Építésügyi Módszertani Osztályának szakértői. Ezek alapján született meg a BIM építőipari felhasználásának hazai környezetre átültetett céljait ismertető fejezet, ami 25 lehetséges felhasználási példát mutat be részletesen. A BIM a tervdokumentáció elkészítése mellett nagy segítséget nyújthat a mennyiségi és szerkezeti analízisben, a szakági tervek közötti háromdimenziós ütközésvizsgálatban, az üzemeltetési feladatok hatékony ellátásában, gyorsabbá és költséghatékonyabbá teszi a kivitelezést – természetesen a minőség megtartásával.

A négykötetes sorozat második része Épületinformációs Modellezés a gyakorlatban címmel a modell-előállítási és módszertani útmutatót, a BIM-es projektek során használandó sablont és újabb definíciókat tartalmaz majd. A Műszaki leírás a BIM-alapú alkalmazásfejlesztéshez című harmadik kötet az informatikai fejlesztéssel kapcsolatos tudnivalókat, a negyedik pedig a nemzetközi és honosított BIM szabványok összefoglalását fogja tartalmazni a magyar építésügyi folyamatokhoz kapcsolódó kiegészítésekkel.

Mi az a BIM? A kötetben szereplő definíció alapján a „BIM” betűszó eredetileg a „Building Information Modeling” kifejezés kezdőbetűiből keletkezett, vagyis többletinformációval rendelkező virtuális háromdimenziós modellek készítését jelentette. A betűszó “M” betűje napjainkban már inkább a „Management” szót jelöli. A Building Information Management fogalom egy olyan folyamatra utal, ahol a modellezésen és a modellelemek attribútumokkal való feltöltésén túl a rendszer használata az életciklus összes fázisán keresztül átível. Ennek alapja az Épületinformációs Modell (Building Information Model), más néven BIM-modell.

A kötet a Lechner Tudásközpont oldaláról lesz elérhető.

Forrás