BIM Konferencia – 2016. január 28. Budapest – Összefoglaló

Az idei év első BIM konferenciájára több mint kétszázan voltak kíváncsiak 2016. január 28-án, Budapesten a Sugár Moziban. A BIM, Building Information Modelling, azaz az Épületinformációs modellezés kifejezés valószínűleg sokszor kerül még fókuszba az év során, mivel a BIM bevezetésével, használatával óriási minőségi változás előtt áll a tervezői oldal.

Elkészült összefoglaló videója, itt megtekinthető!

Három cég, szervezet fogott össze, hogy minél több információt adhasson át a BIM iránt érdeklődő tervezőmérnököknek, kivitelezőknek, az építőipar szereplőinek. A VARINEX Informatikai Zrt. mint a BIM konferencia főszervezője állt a rendezvény mögé, a TERC Kft. az építőipar szellemi centrumaként támogatta az eseményt, a MABIM, a Magyar BIM Épületinformációs Szövetség pedig a rendezvény szakmai partnereként segítette a konferencia létrehozását.

Dr. habil Stokker György, a MABIM elnöke megnyitó beszédében elmondta, hogy a BIM szemlélet alkalmazása és elterjedése ugyanolyan nagy változást jelent, mint a hagyományos kézi rajzolásból áttérni a műszaki, számítógéppel segített rajzolásra. A BIM feladata, hogy segítse ebben a nagy összmunkában a tervezők, kivitelezők és még számos szakág együttműködését. A MABIM megalakulásának célja az volt, hogy mindenki számára bemutassa és érthetővé tegye ezt a technológiát, felvállalva a BIM oktatását és népszerűsítését. A Pécsi Tudományegyetem dékánja, Prof. Dr. Bachmann Bálint abban látja a BIM jelentőségét, hogy e nélkül a modern technika nélkül a mai komplex beruházások nem kivitelezhetők.

Voloncs György a VARINEX Zrt. vezérigazgatója visszatekintett a 25 évvel ezelőtti időkre, amikor a cég megalakult és elsőként kezdett el foglalkozni Autodesk tervezőszoftverekkel. Akkor még csak az építész tervező szoftverekre vetítették a BIM fogalmát. Később külön-külön eszközök jelentek meg a különböző szakágakban. A VARINEX ezt a komplex rendszert tudja biztosítani eszközök szállításával, üzemeltetésével, karbantartásával.

Évekkel ezelőtt a földmérő cégek még órákat töltöttek el a koordináták leolvasásával AutoCAD-ben és ebből a kis adatállományból dolgoztak a kivitelezők – folytatta a visszatekintést Kiss Károly a VARINEX Zrt. rendszermérnöke, és saját életpályáján keresztül szinte történelmi áttekintést adott az adatok feldolgozásának technikai fejlődéséről. Kihangsúlyozta, hogy a felhalmozott ismeretanyag hasznosítása megfelelő informatikai háttér nélkül nem megy.

A kormányzat célul tűzte ki a BIM alapú tervezés támogatását, bevezetését, a 1567/2015. (IX. 4.) számú kormányhatározat alapján pedig hamarosan létrejön a Nemzeti BIM szabvány is. Csaba Zsolt, a Magyar Szabványügyi Testület munkabizottságának az elnöke elmondta, hogy a szabványosítás célja nem más, mint a közös nyelv. Csak így növelhető a minőség és egyben csökkenthető a hibák száma. Esettanulmányokon keresztül bizonyította, hogy akár 95%-os hibacsökkenés és 55 milliárd € / év megtakarítás is elérhető az egységes szabvány megteremtésével.

A Tiba Építész Stúdió főként irodaépületek, hotelek tervezésével foglalkozik, és már évek óta napi szinten használják a BIM-et. Az irodában többlépcsős folyamat volt az épületinformációs modellezés bevezetése, amit tervezőként hatalmas korszakváltásként éltek meg. Az első nagy lépés az épületinformációs modellezés felé akkor történt meg, amikor AutoCAD-ről áttértek Revitre. Ekkor a szoftver adta lehetőségeket kihasználva elkezdtek 3D-ben modellezni. Korábban a megrendelők részéről sem volt igény arra, hogy BIM alapúan gondolkozzanak. „A BIM olyan újfajta folyamatot jelent, ami alkalmat ad a 3 dimenziós kommunikációra és egyben teret ad a designnak!” – osztotta meg tapasztalatait Niczki Tamás, a Tiba Építész Stúdió építész tervezője. 

 A konferencián a Budapesti Műszaki Egyetem és Pécsi Tudományegyetem tanárai is felszólaltak, és kiemelték, hogy a tervezési folyamat egésze kell, hogy megváltozzon. Zagorácz Márk, a Pécsi Tudományegyetem tanársegéde, és egyben a MABIM tagja, megosztotta tapasztalatait arról is, hogy mi akadályozza a BIM elterjedését. Bár innovatív megoldások születnek, mégis hiányzik a szakmai tapasztalat. Legcélszerűbb a meglévő emberek átképzése lenne, de erre nincs mindenhol lehetőség, hiszen a képzés ideje alatt csökken a termelés. A pénzügyi problémák is jelentősen visszavetik a képzést, hiszen öt évvel ezelőtti szoftverekkel és hardverrel nem lehet az új tudást elsajátítani. Dr. Joó Attila László, a BME Építőmérnöki Karának dékánhelyettese elmondta, hogy az egyetemi képzésben arra törekednek, hogy a különböző szakágak között sikeres együttműködés alakuljon ki. Nyolc féléves képzésen keresztül oktatnak építéstechnológia menedzsmentet. Először a 2D-s tervezés alapjait sajátítják el a hallgatók AutoCAD-ben, majd ezt követik a szerkezet konstruálási képzések 3D-ben, főként Autodesk Revit és Nemetschek szoftvereket alkalmazva. Mind az acélszerkezeti mind a hídépítési tervezés során ma már elvárás a 3D-s tervezés.

Cservenák Róbert, a VARINEX Zrt. GIS rendszermérnöke a közműadatok korszerű kezeléséből eredő lehetőségekre hívta fel a figyelmet. Szükségesnek tartaná egy olyan egységes közmű-nyilvántartási adattár létrehozását, amihez bármikor hozzáférhetnek az ügyfelek, de az önkormányzatok, hatóságok, pl. a NAV is megtalálja benne a számára legszükségesebb naprakész adatokat.

A BIM-et az 5. dimenzióként említette Dudás Bence, BIM szakértő, ami a kivitelezést nagyban segíti, hiszen egy BIM tervezés során az épület egész életciklusa megjelenik. Felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy ha valaki BIM-re adja a fejét, nagyon fontos a vezetőség elkötelezettsége e mellett a technológia mellett. Elengedhetetlen, hogy a vezetők is értsék és értsenek hozzá. Szükség van dedikált karmesterre, aki elejétől végigvezeti a céget és a tervezői csapatot a BIM előkészítése, fejlesztése során. Mint a legtöbb újító dolognál, a BIM bevezetésénél is szükség lesz azokra a kollégákra, akik fogékonyak és nyitottak az új technológiákra!

A TERC Kft. mint az építőipar szellemi centruma, és szakmai könyvkiadója, több tízezerezer építőmérnökkel áll kapcsolatban. Molnár Miklós, a TERC Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy az a jó tervezési folyamat, amikor már a tervezés elején költségvetés készül, hogy azonnal adatokat tudjanak szolgáltatni. Újdonság, de elvárt követelmény, hogy olyan adatokat is tartalmazzon a költségvetés, mint pl. új és felújított értékek, anyag és technikai változások nyilvántartása. Ezek a komplex tételek csak elektronikusan tárolhatók és érhetők el.

A komplex tervadatok kezelése azonban már megkíván egy professzionális tervadat kezelő szoftvert. Erre hívta fel a figyelmet Radnai László, a VARINEX Zrt, CAD rendszermérnöke, hiszen egy projekt zárásakor az összes rendelkezésre álló adatot össze kell gyűjteni, nincs idő a szerteágazó adatok keresgélésére. Előadásában olyan megoldásokat ajánlott, melyek a BIM kereteibe beépíthetők.

Szigeti András, a VintoCON Kft. nemzetközi üzletfejlesztési igazgatója is a virtuális épületmodellhez tartozó hatalmas adatmennyiségre hívta fel a figyelmet, amit nem csak a tervezés ideje alatt kellene használni, hanem a tervezés teljes életciklusa alatt. A BIM erre való és még épületek, eszközök, anyagok, emberi erőforrások nyilvántartására is.

A konferenciát Kiss Károly, a VARINEX Zrt. építőmérnöki megoldásokért felelős rendszermérnöke egy látványos prezentációval zárta, a „terveket nem csak elkészíteni kell, hanem el is kell adni” gondolat jegyében. Az Autodesk Irfanview szoftver segítségével egy közlekedési csomópont átalakítási tervét szemléltette 3D-ben, melynek használatával bárki meggyőző és érthető módon mutathatja be tervét a megbízók felé. Felajánlotta a jelenlévőknek, hogy segít az első érdeklődőnek egy építőmérnöki átalakítási terv tanulmánytervének elkészítésében, alternatívák bemutatásában. Az ingyenes, látványos tervbemutató elkészítéséhez e-mailben várja a jelentkezők megkeresését.

KÉPGALÉRIA

A rendezvény képgalériáját itt tekinthetik meg: BIM Konferencia – 2016. január 28. Budapest