Prezentációs Nap 2018. PTE

Térkép nem érhető el

Időpont
2018. február 08.
Egész napos


A PTE Műszaki és Informa�kai Kara a kar történetében először a 2017/2018-as tanév második szemeszterét az építészképzésben nyugat-európai minta alapján szerveze� Prezentációs Nappal indítja. Az esemény alkalmat ad arra, hogy az előző szemeszter legjobb hallgatói munkái publicitást kapjanak a szak összes hallgatója és oktatója jelenlétében, alapvetően azzal a céllal, hogy láthatóvá váljanak az építészműhelyek eredményei, illetve komoly mo�vációval kezdődjék a szemeszter, mind a hallgatói, mind pedig oktatói részről.

Szintén a Prezentációs Nap során kerül sor a következő szemeszter feladatainak, terveinek és lehetőségeinek ismertetésére, köztük a pályázatok, terveze workshopok, nyári művésztelepek előzeteseivel.

A Prezentációs nap előadásait az előző szemeszter munkáiból válogato� há�ér kiállítások kísérik.

A Prezentációs Nap eseménye kerekasztal beszélgetéssel zárul, ahol a pécsi építészképzés olyan egykori hallgatói szerepelnek, akik azóta elismert szakemberei, sikeres résztvevői a magyar és nemzetközi építészszakmának, ezzel az építész életpálya-modell lehetőségeinek kiváló példái

.PTEprogramfuzetprezentaciosnap-180207183132