Összefoglaló a MABIM konferenciáról

kedd, 11:50 | Találatok: 57

A MABIM Épületinformációs Szövetség az év elején elhatározta, hogy konferencia keretében kezdi el ismertebbé tenni a BIM-et és a BIM technológiával kapcsolatos kérdéseket. E folyamat keretében a Szövetség szeretne olyan információs missziót teljesíteni, mely a hazai építési tevékenységben közreműködőknek segít eligazodni ezen új tervezési folyamatban.

Konferenciánk tartalmi részét is e gondolatra alapozva állítottuk össze, és előadóinkat arra kértük, hogy gyakorlati kérdésekre koncentrálva próbálják elhelyezni a BIM-et abban a környezetben, melyben működnek.

Az építési piac résztvevői a közeljövő építési feladatainak megoldásában előbb vagy utóbb ezzel az új módszerrel kell hogy dolgozzanak. Nem kerülhető meg az az ismeretanyag, mellyel ez az új szemléletet is igénylő módszer művelhető és alkalmazható lesz. A BIM technológia meghonosodása, mely igazából napjainkban indul be Magyarországon, nem olyan folyamat lesz, mint a hagyományos rajztechnikáról a számítógépes feldolgozásra való áttéréskor volt tapasztalható. E módszer sokkal összetettebb, és nagyobb léptékű szemléletváltást igényel.

NAGY LÉPTÉKŰ VÁLTOZÁS

BIM web

Természetesen eddig is voltak, akik e felfogásban dolgoztak, és jelenleg is folynak tervezési folyamatok, melyek a BIM alkalmazásával készülnek. Ezt a folyamatot ismertette és elemezte Tóth Csaba, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. beruházási főigazgatója. Felvillantva a kiemelt beruházások speciális igényeit, a különböző nagyságrendű projektek kérdéskörén át a BIM alkalmazásának indításán, annak nehézségein át mutatta be azokat a gyakorlati kérdéseket, melyeket, mint felhasználó és aktív résztvevő, alkalmazó használ. Az előadásban gyakorlatilag a beruházások indításától a létesítmény üzemeltetésen át minden kérdés felmerült, mintegy megadva az alapkiindulást a konferencia teljes kérdéskörére.

A második előadást a szoftverfejlesztő Graphisoft kereskedelmi vezetője, Reicher Péter úr tartotta, bemutatva azokat a folyamatokat, melyek a BIM alkalmazása tekintetében fontosak és foglalkoztatják a céget. Érdekes volt hallani és megismerni azon törekvéseket, melyekkel e komplikált folyamatot követő számítógépes szoftverfejlesztők foglalkoznak és gondolkodnak a lehető leghatékonyabb megoldások elérése érdekében.

SPECIÁLIS KÉRDÉSEK

A projektmenedzserek, az építési piaci fontos és nélkülözhetetlen szereplőinek szemszögéből ismertük meg azokat a gondolatokat, melyek e szegmens képviselőit foglalkoztatják. Dr. Horváth György okl. építészmérnök, szervező szakmérnök, vállalkozási osztályvezető, Óbuda–Újlak Zrt. a Projektmenedzser Szövetség nevében fogalmazott meg BIM-mel kapcsolatos speciális kérdéseket.

Bim-es-smart-city-web

Jánky Zoltán, az Opinion Builders Kft. előadója konkrét esettanulmányokon keresztül mutatta be a konferencia hallgatóságának azokat az elméleti és gyakorlati kérdéseket, melyek a megvalósult és konkrét tervezési feladatok során jelentkeztek azok feldolgozásában.

Ugyancsak fontos gyakorlati ismereteket osztott meg a hallgatósággal Kocsis Tamás, a Plandoc előadója a debreceni Nagyerdei Stadion tervezése során szerzett szimulációs programokkal segített tervezés kapcsán. Az előregyártott vasbetonszerkezetek gyártói megvalósításában adódó kihívások tapasztalatai érdeklődésre tarthatnak számot.

Dr. Lovas Tamás, a BME Térinformatika és Fotogrammetria tanszékének docense az egyetem folyó oktatási tevékenységében megjelenő speciális, a BIM-hez kapcsolódó lehetőségeket mutatta be. A BIM technológia alkalmazásával térbeli adatnyerési technológiákkal lehet segíteni a speciális folyamatokat, melyek alkalmazásával olyan feladatok válnak megoldhatóvá, mely a hagyományos módszerekkel nem, vagy csak jelentős időráfordítással dolgozhatóak fel.

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

nemzetkozi-web

Fontosnak tartottuk, hogy a hazai alkalmazásokon kívül tájékozódjunk a nemzetközi építési piaci helyzetről. Hogyan használják ezeket a módszereket, és milyen irányban halad a világ, ezen belül az európai építési piac mit igényel. Erről kaptunk helyzetképet és nemzetközi áttekintést Marzia Bolpagni M.Sc. Eng PhD-hallgatótól a Bresciai Egyetem előadójától, aki Angelo Luigi Camillo Ciribini professzor úr közbejött halaszthatatlan elfoglaltsága miatt egyedül tartotta meg előadását. A nemzetközi kitekintés a BIM felhasználására, a közvetlen jövő eseményei és az egyes országok helyzete, az ott folyó munka megerősítette bennünk, hogy a MABIM Szövetség céljai, törekvései helyesek.

A másik külföldi előadónk, Mos Vlad, a Nemetschek Scia és Allplan programok konkrét alkalmazásait mutatta be tartószerkezeti tervezéseken keresztül, konkrét épületek tervein bemutatva azokat a specialitásokat, melyet e speciális szoftverek nyújtanak az alkalmazásukkal.

SZEMÉLYES TAPASZTALATOK

Dudás Bence építészmérnök, a DudáStudio Kft. tulajdonos vezetője életútján keresztül ismertette azt a folyamatot, melynek során eljutott a BIM konzulensi tevékenység professzionális műveléséig. A BIM alapvetéseinek ismertetéseit követően, személyes tapasztalatokon keresztül ismertette meg a hallgatóságot a BIM technológia lehetőségeivel és gyakorlati alkalmazásának előnyeivel.

Dr. Szabó László BME egyetemi adjunktus a Mű-ép Kft.-ben végzett munkák tapasztalatain át az felsőoktatásban követendő feladatok kérdéseit osztotta meg a hallgatósággal.

Keep-calm-BIM-web

Polgár László az ASA cég képviseletében általános vélekedéseket és ismeretanyagot adott közre, melyben a legutóbbi észak-amerikai útjának tanulságait, az ott szerzett tapasztalatokat, és az európai szakirodalmi anyagokat ismertette meg a hallgatókkal.

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

A konferenciát egy kerekasztal-beszélgetés zárta, mely a tervezési folyamatban részt vevő mérnökök, az épületgépész és épületvillamos-mérnökök BIM témájú feladatait vizsgálta. Nem hanyagolható el, sőt nélkülözhetetlen e szakági tervezői résztvevők aktív részvétele a folyamatban. Erre mutatott rá Kun Gábor villamosmérnök, a Hungaroproject Mérnökiroda tulajdonos vezető tervezőjének problémafelvezető ismertetése, majd Szigyártó Gábor épületgépész-mérnök, az SMG-SISU Kft. vezetőjének ismertetése a szakági feladatok speciális kérdéseiről. Ezt követően a szakágakon belüli specialisták szólaltak meg és fejtették ki az eddigi munkájukon keresztül szerzett tudást, a BIM témában szerzett tapasztalatokat.

A konferenciát figyelem kísérte, a résztvevők az utolsó pillanatig követték és nagy érdeklődéssel figyelték az előadásokat. A Budapesti és Pest Megyei Mérnök Kamarával együtt szervezett konferencia hasznos ismereteket nyújtott a résztvevőknek, a mérnöki szakma megjelent képviselői éves képzésnek minősülő programja rangos és elismert előadásokon keresztül ismertette meg a hallgatóságot a BIM kérdéseivel.

A konferencia tapasztalatai alapján a jövőben szervezendő konferencián törekedni fogunk az építési szakma további fontos résztvevőinek bevonására, különös tekintettel a kivitelezésben és az üzemeltetésben működő szervezetekre. A BIM használóinak véleménye, tapasztalatai elengedhetetlenek lesznek a BIM szervezett alkalmazásának, szabványosított folyamatának művelésében.

dr. habil Stocker György docens sk.
a MABIM elnöke
BME Építőmérnöki Kar,
Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
tanszékvezető helyettes, építészmérnök

Forrás