MEGHÍVÓ – A Magyar BIM Épület Információs Szövetség (MABIM) éves közgyűlésére

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

A Magyar BIM Épület Információs Szövetség (MABIM) elnökségének nevében tisztelettel meghívom Önt tavaszi közgyűlésünkre.

Közgyűlés időpontja: 2019. május 30. (csütörtök) délelőtt 8:30 óra
Közgyűlés helyszíne: TERC Irodaház, 1149 Budapest, Pillangó Park 9.

A közgyűlés tervezett napirendje:
Napirendi pontok:

  1. Köszöntő
  2. Közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók megválasztása)
  3. Beszámoló a Szövetség és a Szövetség Elnöksége elmúlt évi munkájáról
  4. Beszámoló a Szövetség 2018. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről, döntés
  5. Az előző közgyűlés óta csatlakozott tagok bemutatkozása
  6. Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha a fent megjelölt időpontban és helyen megjelent szavazattal rendelkező egyesületi tagok (rendes tagok) száma eléri az egyesületi tagok számának 50%-a + 1 fő létszámot.

Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor azonos helyen 2019. május 30-án (csütörtök) délelőtt 9:00 órakor, azonos napirendekkel új közgyűlés lesz összehívva, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2019. május 16.
Tisztelettel:
Prof. Dr. Bachmann Bálint s.k.
MABIM elnök