FELHÍVÁS Új európai műszaki bizottság alakulása az épületinformációs modellezés (BIM) területén

Magyar Szabványügyi TestületMagyar Szabványügyi Testület

Az épületinformációs modellezés (Building Information Modelling, BIM) olyan számítógépes alkalmazás, amely egy épület teljes és integrált adatait gyűjti össze, és melynek használatával ezen adatok könnyen megoszthatók a tervezésben, a kivitelezésben és az üzemeltetésben részt vevő minden fél számára. Az európai országok állami hatóságai egyre inkább megkövetelhetik az ilyen számítógépes modellezési technológia alkalmazását a közbeszerzési szerződések és tervpályázatok esetében.

A CEN-ben az épületinformációs modellezés (BIM) területén új műszaki bizottság alakul, amely lehetővé teszi, hogy a CEN átvegyen számos meglévő nemzetközi (ISO) szabványt európai szabványként. Ez az új TC is dolgozhat ki szabványokat (vagy más kiadványokat) az IFC (Industry Foundation Classes) formátumon alapuló adatátvitel, az adatszótárak (data dictionaries) és az információcsere-folyamatok területén. Az elfogadott szabványok alkalmazása értékes segítséget nyújt a tervezők (mérnökök és építészek), továbbá a kivitelezők és az üzemeltető vállalkozások számára.

A Magyar Szabványügyi Testület március folyamán várja azok jelentkezését, akik érdeklődnek az épületinformációs modellezéssel kapcsolatos szabványosítási tevékenység iránt. A munkába bekapcsolódni kívánók számára Kondorosi Dóra szabványosító menedzser (d.kondorosi@mszt.hu) szolgál további információkkal.

2015. március

Forrás

One thought on “FELHÍVÁS Új európai műszaki bizottság alakulása az épületinformációs modellezés (BIM) területén